2016-04-15

http://www.lansstyrelsen.se/…/Pages/stod-for-fiberforeninga…

http://nwt.se/varmland/2016/04/11/nu-delas-pengarna-ut…

Som ni kanske har har läst eller hört fick inte Svenneby Fiberförening något bidrag i denna omgång. Vid kontakt med handläggaren på länsstyrelsen konstaterar han att vi heller inte kan förvänta oss något bidrag till hösten när ytterligare bidrag skall fördelas. Detta på grund av att vi jämför med andra föreningar har för låga poäng enligt den modell för poängsättning som används.

En stor del av detta beror på att vi ligger lågt i anslutningsprocenten d.v.s. hur många procent av de boende som har skrivit anslutningsavtal. Enligt handläggaren på länsstyrelsen måste vi ha en anslutningsprocent på 85 % för att ens vara i närheten av att få bidrag.


Idag är det ca 65 % som har skrivit anslutningsavtal.
85 % innebär för oss att vi skulle behöva haft ca 170 st anslutningsavtal.
Idag har vi strax under 130 skrivna avtal vilket är ganska långt från 170.

70 bidragsansökningar har kommit in till länsstyrelsen och värderats.

Totalt har ca 109 mkr fördelats på 17 ansökningar. Troligen kommer det till hösten att delas ut ytterligare ca 63 mkr men vid kontakt med länsstyrelsen verkar det inte som vi är aktuella för detta bidrag.

Föreningen står nu vid ett vägskäl.

Ska vi försöka driva igenom projektet utan bidrag?
Kommer vi upp i 160 avtal hamnar vi någonstans runt 18 000 kr per fastighet utan bidrag

Ska vi avvakta kommande bidrag och hoppas att då få ta del av bidragen?
När nästa omgång med bidrag kommer vet man inte men nuvarande bidragsomgång sträcker sig mellan 2014 till 2020 enligt informationen från jordbruksverket.

Eller ska vi helt enkelt avveckla föreningen och med det möjligheten att få fiber?

Styrelsen kommer träffas nästa vecka för att diskutera hur vi anser att vi skall gå vidare.

Bor Du inom vårt område och inte skrivit anslutningsavtal men nu känner att Du vill vara delaktiga i detta projekt så är det dax att kontakta någon i styrelsen.

För varje fastighet som är med blir det lite billigare för alla.

I Torsby tätort fick man vid senaste erbjudandet från Telia betala 21.900 kr för att ansluta sig.

Förhoppningsvis kan vi bli 160 fastigheter som vill ansluta sig så vi kan påbörja ett fibernät.

/Andreas - Ordförande Svenneby Fiberförening

 

 


 

2014-09-27

Vill börja med att be om ursäkt att sidan inte uppdaterats under sommaren.

Vad är på gång nu?
Grovprojekteringen har äntligen kommit tillbaka från RaLa. Styrelsen bjuder därför in till ett informations möte för alla boende/intresserade inom vårt område.

Informationsmötet kommer att hållas i Graneviks Folkets park lördagen den 11 oktober kl. 11.00.

Under mötet kommer frångan kring om vi skall arbeta vidare samt hur vi skall gå vidare diskuteras därför önskar vi att så många som möjligt kommer.

Styrelsen vill även påminna om att ni som är intresserade av att få fiberanslutning betalar medlemsavgiften för 2014.
Medlemsavgiften är 200 kr/år
Detta sker enklast till föreningens Postgiro PG 67 87 84-0.
Ange ert namn och er adress på inbetalningen. Finns plats ange gärna ev. e-mail adress.

Övrigt
Staten har beslutat om att det skall tillföras 3.2 miljarder till bidrag för fiberutbyggnaden. Sökperioden öppnades i början av september och varje sökande kommer att poängsättas enligt en mall. Bidrag kommer sedan betalas ut först till de föreningar som får högst poäng i bedömningen.
Vad som bedöms är t.ex. hur många som ska anslutas, vilken anslutningsgrad föreningen har m.m.

/Styrelsen


2014-04-13
Har varit i kontakt med Skanova då vi inte fått svar på vårt underlag om projektering.

Fick följande e-mail som svar:

"Hej,
Jordbruksverket har satt ett tillfälligt stopp på vår byalagsmodell.

De har startat upp en ny utredning där vi har fått positiva besked på
att få vår modell godkänd igen. Vi avvaktar till utredningen är klar,
den är beräknad till ett par veckor. Men så snart vi har fått ok internt
på att köra vår modell så återkopplar jag till er.

Med vänlig hälsning Åsa Fogelström"

Så tyvärr har vi ingen ny information att delge då vi inte vet något.
Vi hoppas att snart få ett svar om projektering så vi kan fortsätta vårt arbete och kunna presentera en grovkalkyl på kostnaderna.
-------------------
Telia har i dagarna presenterat vad det kommer att kosta i tätorten om man vill ha Telias fibernät.
Dom kommer att ta 19 900 sek för att ansluta fastigheter i tätorten.


2014-03-23
Just nu är det väntans tider.
Vi väntar på besked och ett grovprojekteringsavtal från Skanova som borde komma när som helst.
Vid mailkontakt med Rala som ska göra projekteringen så svarar dom att dom väntar på den formella beställningen från Skanova.
Så i nuläget vet vi inte när det kommer något besked. Så fort vi vet något kommer detta att redovisas här, på Facebook och ev. ett utskick och möte. 


2014-03-01
I måndag skickades underlaget in till Rala och Skanova. Vi hamnade på ca 68% intresserade.
Från Skanova har vårt ärende vart uppe i deras Byalagforum och fått ok. Vi väntar på mer information från dom.
När det gäller projektering från Rala vet vi inte så mycket än. Vi har frågat om ungefär hur lång handläggningstid dom beräknar men inte fått nåt svar än.

Det är fortfarande en del som anmält sitt intresse men inte betalat medlemsavgiften. Vi kommer att gå igenom alla och kontakta dom som inte betalat. Vet du med dig att du inte betalat medlemsavgifter på 200 kr gör då det så fort som möjligt på PG 67 87 84-0.


2014-02-05
I dagarna har ett informationsbrev gått ut till de vi inte har uppgifter till om de är intresserade samt till dom som vid första förfrågan sagt nej. Detta är för att vi inte skall missa någon nu när vi inom kort skall skicka in underlaget till Rala. Nästa styrelsemöte är 13 februari och efter det skall underlaget skickas in så fort som möjligt.
Nedan är det informationsbrev som gått ut.

Utskick Januari 2014.

 


2013-12-29
Nedan är utskicket som skickades ut i december.

Utskick December 2013.

2013-12-16
Nu skall alla ha fått informatinsbladet, är det någon som inte har fått det är ni välkomna att kontakta Lars Eriksson, Andreas Uppvall eller via e-mail till [javascript protected email address].
Kontaktuppgifter och möjlighet att maila direkt från sidan finns under "Kontakta oss".


2013-12-04
I måndags träffades styrelsen och det beslutade då att vi ska påbörja förberedelserna inför projekteringen. Det beslutades också att börja ta ut medlemsavgifter för 2014.
Ett informationsbrev kommer inom en vecka eller två i era brevlådor.
Information om hur ni betalar medlemsavgifter kommer även att läggas upp här på hemsidan inom det närmaste.

Hur ligger vi till?
I måndags hade ca 60% av fastigheterna anmält sitt intresse för fiberutbyggnad, ett 50-tal hade fortfarande inte svarat eller inte tillfrågats. Med anledning av detta beslutade om att börja med att förbereda för projektering.

Skanova, som står för projekteringen om man gör affär med dom, kontaktades idag för att få ett konto på www.byggafiber.se. Byggafiber.se är ett verktyg som underlättar informationsregistreringen inför projekteringen.

 


 2013-11-17
Samtal med länsstyrelsen och kommunen bekräftar det som vi fruktat att bidragspengarna är slut. Detta behöver inte betyda att det inte kan byggas fiber i vårt område.
Både länsstyrelsen och kommunen trycker på att vi skall fortsätta arbeta på så vi kan skicka in en ansökan om bidrag. Detta för att hamna så långt fram i "kön" till nästa klump stödpengar som kommer. Har man inte redan då skickat in en ansökan så kan man hamna så långt bak i kön att man inte får nåt då heller. Det är först till kvarn som kommer gälla.

Utdrag från ett mail från länsstyrelsen:
"Inga slutgiltiga politiska beslut är tagna på politisk/nationell/EU-nivå om det blir och hur mycket pengar det blir till bredbandssatsningar i Sverige. Ett tydligt svar kan dra ut på tiden till årsskiftet, nästa halvårsskifte eller längre. Vi vet inte heller hur de eventuella stöden då kommer att vara utformade.

Men ändå, vi uppmanar föreningar att fortsätta sitt planerings och mobiliseringsarbete. Tänk om pengarna plötsligt kommer och det blir "först till kvarn" som gäller. Då vinner de som står klara i startgropen.

Det här är knappt ett svar alls men jag har inte mer att komma med.

Vänliga hälsningar
Gabriella Uhrdin"

Styrelsen skall träffas någon gång nästa vecka för att diskutera hur vi ska gå vidare.

 


13-10-29
Sedan senaste uppdateringen har det varit flera styrelsemöten och medlemsgruppen har arbetat hårt för att kontakta alla boende i området. Vid ett möte ikväll har den preliminära sammanställningen över intresserade visat att vi har kommit upp i de 50% som krävs för att få bidrag.

Flera medlemmar har hört rykten om att pengarna till bidragen skall vara slut. För att komma tillrätta med dessa rykten har frågan ställts till Länsstyrelsen Värmland om hur det ser ut både nu och framåt i tiden. Direkt svar kommer från ansvarig på länstyrelsen kommer detta redovisas på hemsidan.

Styrelsen kommer också så snart som möjligt att sätta ihop ett informationsblad som kommer skickas ut till samtliga fast boende i området med mer information om vad som händer.

Nästa steg är naturligtvis att avsluta medlemsgruppens arbete så att alla är tillfrågade sen ska vi börja rita in på en karta vilka som har anmält sitt intresse. Kartan kommer användas som ett underlag för projektering. 


2013-06-27
Styrelsen träffades idag och fick beskedet av ordföranden att vi har beviljats Leader bidrag. Detta innebär att föreningen kan få bidrag gällande det fortsatta arbetet. Bidrag ges till föreningen för till exempel den arbetstid som leder mot fiberbygget men även för porto och trycksaker till utskick.

Styrelsen skall träffas i mitten av augusti igen då skall medlemsgruppen redovisa hur det går med deras arbete att värva intresserade till föreningen.
Efter detta möte kommer föreningen att börja ta emot medlemsavgifter för de som är intresserade. Medlemsavgiften är inte bindande utan ett sätt för föreningen att få ekonomi att kunna fortsätta med sitt arbete med nästa steg som är projektering.

 


 2013-04-03
Medlemsgruppen kommer inom kort att börja ta kontakt med alla som inte har anmält sitt intresse. Är du intresserad kontakta någon i medlemsgruppen för mer information eller för att anmäla ditt intresse.
Medlemsgruppen består av:

Lars Eriksson 073-063 74 60
Leif Börjars 070-344 44 96
Marcus Jardler 070-550 25 35
Kersti Pihlström 070-396 91 91
Gunno Engström 070-337 20 14


2013-03-21
Svenneby fiberförening har bildats.

Föreningens mål är med stöd från Torsby Kommun  kunna förse de i Västanvik, Svenneby och Åshagen som är intresserade med fiber. Det stora arbetet nu när föreningen har startats är att undersöka vilket intresse som finns bland de boende i området samtidigt som bidrag skall sökas och ett underlag för projektering skall tas fram.

Innan föreningen kan presentera vad bygget av fibernätet kommer att kosta var och en måste det ske en projektering.

Föreningen kommer inte att skriva några bindande avtal innan projektering är gjord och föreningen har fått en kostnad för fibernätsbygget.
Men för att vi skall kunna lämna rätt uppgifter till konsulten som gör projektering måste vi veta hur många som är intresserade.

Är du intresserad kontakta gärna någon i styrelsen eller lämna ett meddelande.
Kontaktuppgifter samt meddelande finner du om du klickar här eller på fliken "KONTAKTA OSS" överst på sidan.


Arbetet i föreningen kommer att följa samverkansavtal mellan Torsby Kommun och Telia/Skanova.
Nedan är klippt från kommunens hemsida om samverkansavtalet gällande fiberutbyggnad.

Observera att Skanova sköter drift och underhåll av fibernätet från dag 1.

 

Boende utanför tätorten

Gå ihop och bilda förening. För fiberföreningar gäller Skanovas koncept Byalagsfiber med Skanova (pdf, 230 kB). Enligt detta koncept fördelas ansvaret för byggandet av byanätet enligt följande:

Skanova

  • bistår med rådgivning, kalkyl, projektering, kravspecifikationer och upphandling av entreprenör
  • kvalitetssäkrar kanalisationen och installerar fiberkabel
  • ansluter till stamnätet och sköter drift och underhåll av fibernät plus kanalisation från dag 1


Detta medför inga extra kostnader för fiberföreningen.

 

Byalaget

  • bildar förening och förankrar projektet
  • säkrar en hög anslutningsgrad och finansiering av kanalisationen
  • anlitar entreprenör och bygger kanalisationen
  • tecknar avtal med kommunikationsoperatör och tjänsteleverantör