Nedan länkar är tagna från Torsby Kommuns hemsida om fiber.
 
Torsby kommun
Fibernätkarta (pdf, 13 MB)
Presentation (pdf, 3 MB)
Kom igång! (pdf, 21 kB)
 
Länsstyrelsen
Viktigt att tänka på (pdf, 280 kB)
Samråd och Tillstånd
 
Lantmäteriet
Produktblad bredband (pdf, 3 MB)
Körschema byalag (pdf, 47 kB)
 
Skanova
Byalagsmodellen (pdf, 230 kB)
Produktblad (pdf, 66 kB)
Fiberhandboken (pdf, 340 kB)
 
Studieförbundet Vuxenskolan
Introduktion - datorer och Internet (pdf, 230 kB)
 
Bredbandsforum
Handbok för fiberföreningar (pdf, 2 MB)
 
Hela Sverige ska leva!
Vi ordnar bredband! (pdf, 2 MB)