• Att en fiberanslutning höjer fastighetens framtida värde på samma sätt som väg, brygga, vatten/avlopp och annan samfällighet
  • Att det är säkert när det åskar och stormar

 Nedgrävd fiberkabel är mycket drifts- och störningssäker.

  • Att man kan använda framtidens utbud via fiberöverföring, exempel trygghetslarm
  • Att det idag ges möjlighet för ekonomiska föreningar att söka bidrag från stat och region

 Med egen ekonomisk och ideell insats kommer föreningen att äga nätet. Tillsammans med andra fiberföreningar stimulerar vi till konkurrens på marknaden. Jämför med tidigare elektricitetsföreningar!

  • Att det mobila bredbandet, 3G, 4G (5G) har begränsad kapacitet beroende på antal användare och avstånd till masten 

  500 m ger avsevärd minskad kapacitet! Det mobila nätet kräver ”basstationer” för ned och uppladdningar för att fungera och frekvenserna är begränsade. Det mobila bredbandet är, och kommer att förbli, ett komplement till ett stabilt nedgrävt fibernätverk.

  • Att det blir dyrt att ansluta sig senare, när nätverket är etablerat och man som enskild fastighet får betala hela kostnaden själv
  • Att dagens kopparledningar på sikt kommer att läggas ner

  I Torsby kommun finns bredband via ADSL, mobilt bredband 2G och inom tätort upp till 3G. Bredband med ADSL är idag en teknisk lösning med osäker framtid.

  • Barnen och barnbarnen vill ha snabb uppkoppling