Här kommer mötesprotokoll, stadgar, avtal m.m. att läggas upp. Allt detta för att Ni skall kunna ta del av vad som händer i föreningen.

Denna sida är fortfarande under uppbyggnad.
Fler dokument kommer att läggas upp inom kort.

AVTAL

Båda avtalen nedan skall skrivas under och skickas till:

Svenneby Fiberförening
c/o Uppvall
Graneviksvägen 86
68591 Torsby

Det går även bra att lämna det till Lars Eriksson, Åshagen eller Andreas Uppvall, Graneviksvägen 86.

Anslutningsavtal

Avtal om markupplåtelse

Anslutningsavtalet gäller anslutning av fastigheten. Markupplåtelseavtalet gäller föreningens rätt att förlägga kanalisation på er mark. Kanalisation kommer att förläggas i samförstånd med er. Markupplåtelseavtaler är framtaget av LRF för att ta tillvara både markägarens och ledningsägarens intressen.

Genvägar

Stadgar
Information

 

 

Stadgar

Stadgar för Svenneby Fiberförening

  

Information

Informationbrev December 2013
Arbetsgång Byalag Fiber

 

 

Tillbaka överst