2016-08-30

Styrelsen har nu glädjen att presentera att vi har kommit överens med Relacom om byggnation av ett fibernät i vårt område. Relacom beräknar påbörja byggnationen runt den 20 september.

Byggnationen kommer att börja i södra delen i vårt område, på båda sidor om E45:an och gå norrut.

Kostnad

Tillsammans med att kommunen bygger en stamledning från Åshagen till centrala Torsby har vi lyckats få ett fast pris per fastighet. Detta är en stor fördel då kostnaden för föreningen inte påverkas av t.ex. markförhållanden.

Kostnaden kommer att vara 18 000 kr per fastighet och i det ingår även installation i fastigheten och inget ytterligare skall tillkomma
Kostnaden är nästan 4 000 kr lägre än vad det Telia tog ut i centrala Torsby när de senast värvade nya kunder.

Ovan pris gäller för avtal skrivna innan 15 september 2016.
För avtal skrivna efter 15 september kommer föreningen att ta 19 000 kr per anslutning.

Möjlighet att skriva anslutningsavtal och ansluta sin fastighet kommer att finnas tills kanaliseringen är klar. Dock kommer Relacom kräva en avgift på ytterligare 2 000 kronor för anslutningar som sker efter att grävmaskinerna passerat er fastighet. Denna avgift tar Relacom ut för den ökade kostnaden som uppkommer när de tvingas flytta sina maskiner från sitt arbetsområde till det nya arbetsområdet.

Det vill säga att väljer ni att inte ansluta er fastighet förrän efter att maskinerna passerat kommer anslutningen kosta 21 000 kr.

Har ni fler byggnader ni vill ansluta på fastigheten kommer detta att kosta 10 000 kr. Förutsättningen är att det inte är längre än 60 meter mellan byggnaderna eller att de står så placerade att kanaliseringen passerar båda byggnaderna samt att fastighetsbeteckningen är samma på båda byggnaderna.
Detta bedöms från fall till fall av föreningen tillsammans med Relacom.

Egna Fastigheten

För att Relacom skall kunna lägga ner kanaliseringen krävs att varje fastighetsägare markerar ut eventuella hinder på tomten så som vatten, avlopp, jord/bergvärme, slingor till gräsklippare, el i de fall där huvudcentralen inte finns inne i fastigheten m.m.

Är det något som inte är markerat som går sönder eller grävs upp kan varje fastighetsägare stå för kostnaden för reparation.  Är det markerat så får entreprenören stå för kostnaden.

Vet ni om att det finns jordvämeslingor nedgrävda på någon yta utanför tomten meddela detta så vi slipper problem längs vägen.

Föreningen kommer att ha käppar samt en checklista för utstakning på egna tomter.

Grundregeln för installationen inne i fastigheten är på ytterväg i närmaste rum som inte är kök eller badrum.
Detta innebär att kommer kanalisationen från söder installeras fibern i ett rum, som inte är kök eller badrum, i södra delen av byggnaden.
Det är fritt att själv gräva ner kanaliseringen på tomten om man vill ha den i annan del av byggnaden. Men detta måste meddelas så det lämnas materiel så kanaliseringen räcker från till ditt ni vill ha installationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Graneviksvägen/Markavtal

Kommunen kommer lägga en stamfiber från Åshagen längs Graneviksvägen och in till centrala Torsby. För er som har fastigheter som gränsar till Graneviksvägen vill kommunen skriva ett markavtal för att kunna lägga sin fiber. Vi hoppas naturligtvis att detta kan lösas enkelt då det är en förutsättning för att vi skall kunna bygga.

Även föreningen kommer behöva komplettera med markavtal för att kunna gräva på tomterna. Vi kommer därför kontakta de det berörs med markavtalen.

MEDLEMSMÖTE

Fredagen den 2 september kl. 1830 kommer styrelsen bjuda in till ett informationsmöte på Granevik folkets park.
Vi kommer presentera projektet samt även komplettera med markavtal för de som det berör.

Möjlighet finns även att skriva anslutningsavtal.

 


 

 

2016-04-15

http://www.lansstyrelsen.se/…/Pages/stod-for-fiberforeninga…

http://nwt.se/varmland/2016/04/11/nu-delas-pengarna-ut…

Som ni kanske har har läst eller hört fick inte Svenneby Fiberförening något bidrag i denna omgång. Vid kontakt med handläggaren på länsstyrelsen konstaterar han att vi heller inte kan förvänta oss något bidrag till hösten när ytterligare bidrag skall fördelas. Detta på grund av att vi jämför med andra föreningar har för låga poäng enligt den modell för poängsättning som används.

En stor del av detta beror på att vi ligger lågt i anslutningsprocenten d.v.s. hur många procent av de boende som har skrivit anslutningsavtal. Enligt handläggaren på länsstyrelsen måste vi ha en anslutningsprocent på 85 % för att ens vara i närheten av att få bidrag.


Idag är det ca 65 % som har skrivit anslutningsavtal.
85 % innebär för oss att vi skulle behöva haft ca 170 st anslutningsavtal.
Idag har vi strax under 130 skrivna avtal vilket är ganska långt från 170.

70 bidragsansökningar har kommit in till länsstyrelsen och värderats.

Totalt har ca 109 mkr fördelats på 17 ansökningar. Troligen kommer det till hösten att delas ut ytterligare ca 63 mkr men vid kontakt med länsstyrelsen verkar det inte som vi är aktuella för detta bidrag.

Föreningen står nu vid ett vägskäl.

Ska vi försöka driva igenom projektet utan bidrag?
Kommer vi upp i 160 avtal hamnar vi någonstans runt 18 000 kr per fastighet utan bidrag

Ska vi avvakta kommande bidrag och hoppas att då få ta del av bidragen?
När nästa omgång med bidrag kommer vet man inte men nuvarande bidragsomgång sträcker sig mellan 2014 till 2020 enligt informationen från jordbruksverket.

Eller ska vi helt enkelt avveckla föreningen och med det möjligheten att få fiber?

Styrelsen kommer träffas nästa vecka för att diskutera hur vi anser att vi skall gå vidare.

Bor Du inom vårt område och av någon anledning inte skrivit anslutningsavtal men känner att Du vill vara delaktiga i detta projekt så är det dax att kontakta någon i styrelsen.

För varje fastighet som är med blir det lite billigare för alla.

I Torsby tätort fick man vid senaste erbjudandet från Telia betala 21.900 kr för att ansluta sig.

Förhoppningsvis kan vi bli 160 fastigheter som vill ansluta sig så vi kan påbörja ett fibernät.

/Andreas - Ordförande Svenneby Fiberförening

 


 2016-02-26

I dagarna har vi delat ut ett informationsbrev i alla postlådor i vårt område.
Har Ni inte fått det kan ni läsa det nedan.

 

 


2015-05-19

En kort uppdatering:

Styrelsen jobbar med att försöka kontakta alla boende i området för att skriva avtal. Detta har varit ett jobb som tagit mer tid än vi räknat med.
Vill du skriva avtal eller har funderingar kontakta Andreas Uppvall tfn: 070-68 13 771 eller Lars Eriksson 072-20 43 103 så ska vi hjälpa er skriva avtal eller försöka svara på de frågor ni har.
Ni kan också maila på svennebyfiber@gmail.com så försöker vi svara så fort vi hinner.

Mer än 50 % av de boende har skrivit avtal och vi har börjat med bidragsansökan. Enligt senaste informationen från jordbruksverket kommer svar på ansökan tidigast i september. Jordbruksverket har flera gånger under våren ändrat vilka uppgifter de kommer att bedöma och det kan nog komma att öndra sig igen innan det är klart.

Vi har även bestämt att årsstämman kommer att ske den söndagen den 14 juni kl. 17:00 i Granevik folkets park. Kallelse kommer att komma inom kort.
Alla är välkomna och för er som inte skrivit avtal kommer möjligheten finnas då.
Känner ni någon eller om ni själva är intresserade av att hjälpa till och vara med i styrelsen kontakta Kersti Pihlström. 

Styrelsen har diskuterat kring att sätta en datum för sista dag för att skriva avtal. Har man inte skrivit avtal innan detta datum men ändå vill vara med är förslaget att man får betala en straffavgift eller inte få ta del av eventuellt bidrag vilket kommer att öka kostnaden för att få fiber installerat kraftigt. 

Enligt förstudien som gjordes för föreningen kommer kostnaden att få fiber installerat ligga kring 18 000 kronor.
Tänk på att man i tätorten fick betala 19 900 kronor till Telia för installationen. Gick man inte med direkt så kommer Telia att ta ut 38 000 kronor för att fibern installerad i efterhand.

//Andreas Uppvall - Ordförande Svenneby fiberförening.

 


 2015-01-06

Flera som vi pratar med nämner mobilt bredband som ett alternativ till fast internet. Enligt en artikel från tidningen "PC för Alla" som gjort en granskning av mobilt bredband anser dom att det mobila är ett komplement men inte en ersättning.

"Chockhöjning av priset för mobilt

bredband


 

2014-12-24

Styrelsen vill önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Vi ser fram mot ett riktigt bra 2015.

Avtalen finns under dokument eller längre ner på denna sida.


   

2014-09-27

AVTAL

Båda avtalen nedan skall skrivas under och skickas till:

Svenneby Fiberförening
c/o Uppvall
Graneviksvägen 86
68591 Torsby

Det går även bra att lämna det till Lars Eriksson, Åshagen eller Andreas Uppvall, Graneviksvägen 86.

Anslutningsavtal

Avtal om markupplåtelse

Anslutningsavtalet gäller anslutning av fastigheten. Markupplåtelseavtalet gäller föreningens rätt att förlägga kanalisation på er mark. Kanalisation kommer att förläggas i samförstånd med er. Markupplåtelseavtalet är rekommenderat av LRF för att ta tillvara både markägarens och ledningsägarens intressen.


 

 2014-11-23

Nu finns förstudien från Rala på hemsidan.
Kompletta förstudien. (i Excelformat)
Enbart sammanställningen över kostnaden. (I PDF-format)

 


 

2014-09-27

Vill börja med att be om ursäkt att sidan inte uppdaterats under sommaren.

Vad är på gång nu?
Grovprojekteringen har äntligen kommit tillbaka från RaLa. Styrelsen bjuder därför in till ett informations möte för alla boende/intresserade inom vårt område.

Informationsmötet kommer att hållas i Graneviks Folkets park lördagen den 11 oktober kl. 11.00.

Under mötet kommer frångan kring om vi skall arbeta vidare samt hur vi skall gå vidare diskuteras därför önskar vi att så många som möjligt kommer.

Styrelsen vill även påminna om att ni som är intresserade av att få fiberanslutning betalar medlemsavgiften för 2014.
Medlemsavgiften är 200 kr/år
Detta sker enklast till föreningens Postgiro PG 67 87 84-0.
Ange ert namn och er adress på inbetalningen. Finns plats ange gärna ev. e-mail adress.

Övrigt
Staten har beslutat om att det skall tillföras 3.2 miljarder till bidrag för fiberutbyggnaden. Sökperioden öppnades i början av september och varje sökande kommer att poängsättas enligt en mall. Bidrag kommer sedan betalas ut först till de föreningar som får högst poäng i bedömningen.
Vad som bedöms är t.ex. hur många som ska anslutas, vilken anslutningsgrad föreningen har m.m.

/Styrelsen


 

2014-06-21

Årsstämma kommer att hållas 26/6 kl. 18:30 på Graneviks Folkets park.
Dagordningen är enligt gällande stadgar.

Föreningen kommer att bjuda på kaffe och enklare fika.
I samband med mötet kommer det finnas möjlighet till att ställa frågor, anmäla sitt intresse samt betala medlemsavgiften.

/Styrelsen


 

2014-04-14
Urklipp från dagens VF:

Kommunal fiberavgift föreslås slopas

Torsby

Inga kommunala avgifter ska tas för att ansluta sig till bredband.
Det är förslaget som nu skickas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för beslut.

Bakgrunden är att kostnaden för bredbandsanslutning har blivit dyrare för villor i samhället och för många fiberföreningar.

Kommunen befarar att en kommunal avgift skulle innebära att färre väljer att ansluta sig. Därför är förslaget att den kommunala avgiften, som är 2 400 kronor plus moms för ett hushåll, ska tas bort för såväl privatpersoner som föreningar och organisationer.

– Med avgiften skulle man ha hamnat över 20 000 kronor för att ansluta sig, och det känns som att det går någon slags magisk gräns där, säger kommunalrådet Ann-Katrin Järåsen (S) och fortsätter:

– Att många ansluter är angeläget, inte bara för den enskilde men också för Torsby kommun.

Avgiften var ursprungligen tänkt som ett ”solidariskt stöd till finansieringen av stamfiberutbyggnaden”. Det nya förslaget innebär en ändring från ett beslut som kommunstyrelsen fattade i februari förra året.


2014-04-13
Uppdaterat "Vad är på gång" med information om projektering.


2014-01-28
Haft möte med Peter och Cecilia på kommunen idag. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen skall dra fiber till kommungränsen mot Sunne och vill göra detta tillsammans med oss.
Så från Framgårdsvägen längs Svennebyvägen till E45 och söderut så långt vi går vill kommunen sammarbeta, detta innebär att dom tar halva kostnaden av denna sträcka. En sträcka på ca 4 km.


2014-01-08
Finns nu en kalkyl över månadskostnader med bredband, TV och telefon via fiber. Ni hittar kalkylen via denna länk "KALKYL" eller via länken i sidokolumnen till höger.

Även lagt till en sida med dokument. Där ligger förenings stadgar, protokoll från möten samt information. Klicka på "DOKUMENT" överst på sidan för att komma dit. Dokument sidan är fortfarande under uppbyggnad och övriga mötesprotokoll kommer läggas dit inom kort.


2014-01-03
Under "FRÅGOR OCH SVAR" finns nu en kommentarfunktion där det går att skriva kommentarer direkt på vår hemsida.


2013-12-29
Nedan är utskicket som skickades ut i december.

Utskick December 2013.

 


2013-12-02
Styrelsen har beslutat att gå vidare med projektering i samarbete med Skanova.


 I en framtid kommer de fasta lösningar som finns idag för bredband inte längre vara möjliga då dessa avvecklas i glesbygden.
Vårt område är inte drabbat än och det finns inget som säger att vi kommer drabbas närmaste åren men fler och fler telestationer läggs ner och nu finns möjligheten att få bidrag för att bygga fiber.

På denna hemsida är tanken att vi ska presentera information om vårt arbete och vad som är på gång i föreningen.

 

På kartan nedan kan ni se hur Torsby Kommun har lagt gränsen mellan tätorten i norr och det bidragsberättigade området söder om gränsen.

Karta över norra delen av området.
 

 

Här finns material att ladda ned från kommunen,
Länsstyrelsen, Regionen, Lantmäteriet, Skanova m fl.

leaderfarg.jpg                  eu-flaggaeuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg